Rozvody pro bytové prostory - rozvody pro TV antény, domovní telefony a počítačové sítě

Domácí rozvody

Při stavbě a rekonstrukci rodinného či bytového domu, bytu nebo firemních prostor, je dobré promyslet, navrhnout a zapojit také domácí rozvody pro televizní antény, počítačové sítě, domovní telefony a další komunikační a multimediální zařízení.

Příprava počítačových sítí

V dnešní době je internetové připojení nutností. Pokud dáváte přednost drátovému přenosu internetu, zcela jistě nechcete mít prostor okolo sebe plný kabelů. Proto umístíme datové vodiče přímo pod omítku do zdí nebo speciálně připravených dutin.

Telefonní rozvody pro domácí telefony

Domovní telefony, někdy také zvané domácí telefony, slouží především ke komunikaci s příchozími návštěvníky. Tyto telefony bývají často kombinovány s mechanismem pro otevírání dveří, případně s kamerovými systémy, systémy pro ovládání dveří a bran. Provádíme instalaci rozvodů pro domovní telefony a zapojení domovních telefonů. Děláme také přípravu pro zapojení dalších systémů domovních systémů.

Anténní rozvody

Anténní rozvody slouží k rozvádění televizního signálu od jeho zdroje k televizoru či jinému koncovému zařízení. Zdrojem televizního signálu může být kabelový operátor, satelitní přijímač, klasická televizní anténa či společná televizní anténa. Zapojíme, proměříme a nastavíme televizní rozvody tak, aby vše spolehlivě fungovalo. Provádíme také revize televizních rozvodů, jejich opravy a kompletní rekonstrukce.

Audio rozvody

V dnešní době existuje mnoho domácí i profesionální audiotechniky, kterou je potřeba trvale a bezpečně propojit. Ideálním řešením je uložení těchto rozvodů tak, aby nebyly v místnosti vidět. Při rekonstrukci elektroinstalace vložíme audio kabely do speciálně připravených kabelových tras pod omítkou zdi.