Elektrorevize - provádíme revize elektro instalací, rozvodů elektřiny a rozvaděčů

Revize elektro

Elektro revize je nutná především pro zajištění bezpečnosti lidí a také jako prevence poruch a škod, které mohou vzniknout při poruše elektrických zařízení. Vždy nejprve provádíme důkladnou prohlídku a zkoušení jednotlivých funkcí celé soustavy. Poté následuje proměření elektrických parametrů a vypracování revizní zprávy. Pravidelné revize elektrických zařízení nařizuje zákon, ale je třeba je vykonávat také pro zajištění správného chodu elektroinstalace, rozvodné soustavy a všech spotřebičů v ní. Pravidelným prováděním revizí pomáháte snížit riziko úrazu elektrickým proudem.

Proč provádět revize?

Zanedbáním povinnosti provádět pravidelně revize se majitel objektu či zařízení nebo odpovědná osoba, vystavuje riziku postihu od státních orgánů. Riskuje tím také v krácení plnění ze strany pojišťoven v případě vzniku škody a následné pojistné události.

Revize elektroinstalace nízkého napětí do 1000 V (NN)

Revize elektro 2

Firma AM elektro se specializuje na provádění revizní činnosti na elektrických zařízeních a rozvodných soustavách do 1000V. Revidujeme rozvaděče a pojistkové skříně v rodinných domech i firemních a průmyslových objektech. Provádíme elektro revize v Brně a jeho okolí, ale také na celém území české republiky.

Co dělat po revizi a jak opravit zjištěné závady?


Elektrická zařízení
nejen revidujeme, ale také opravujeme. Naše elektromontážní firma opraví jakoukoli závadu na rozvodech, rozvaděčích a po dohodě i dalších zařízeních, které jsou do ní připojeny. U rozvaděčů je třeba provádět čas od času dotažení spojů, a vyčištění. U pojistkových skříní pak kontrolu upevnění uvolněných jističů a spínacích relé. Provedeme také výměnu vadných jističů.