Kategorie: Reference

Bytový dům Ryšánkova 4

24 bytových jednotek Rozsah prací: Instalace nových elektroměrových rozvaděčů Nové třífázové přívody do bytových pojistkových skříní Vytvoření nové páteřní trasy pro slaboproudé rozvody mimo rozvody nn Zatrubkování pro rozvody UPC, O2, Vodafone apod. zakončené...

ORRERO a.s.

Zapojení elektroinstalace a spotřebičů Společenství vlastníků Brno Komín Čoupkových 40, 42, 44 Výměna osvětlení, pohybová čidla, změna osvětlení na ovládání pohybovými čidly. Výměna hliníkových rozvodů za měděné. Výměna stoupacího páteřního vedení.

Tři panelové domy na ul. Ečerova

Instalace nových elektroměrových rozvaděčů. Nové třífázové přívody do bytových pojistkových skříní. Vytvoření nové třífázové páteří trasy pro slaboproudé rozvody mimo rozvody nn, Zatrubkování pro rozvody UPC, O2, Vodafone apod. zakončené v každém bytě krabičkou 100 x 100 mm. Nové domovní telefony s kabeláží a možností otevírání vchodových dveří na čip.

Cena realizace – 2mil. Kč bez DPH.