Hromosvody - montáž, opravy a revize hromosvodů a jejich uzemnění

Hromosvody

Bouřky se v české republice objevují zejména v letních měsících. Blesk je plazmatický výboj,který svojí energií dokáže způsobit mnoho škod. Pokud není Vaše budova chráněna hromosvodem, často zvaným také bleskosvod, dokáže ji blesk dokonce i zapálit. Při přeskočení bleskového výboje na elektrickou rozvodnou soustavu, může snadno dojít k jejímu přetížení, přepětí a následnému poškození elektrospotřebičů, které jsou v ní zapojeny.

Stavba hromosvodů

Nesprávně namontovaný nebo nekvalitní hromosvod nejen že nechrání proti požáru budovy, ale může způsobovat také mechanické, estetické a elektrické problémy. Takový bleskosvod pak při zásahu bleskem může být příčinou požáru a elektrických závad. Často se také stává, že nekvalitní hromosvod zásah nevydrží a dojde k jeho předčasnému opotřebení nebo je zcela zničený. Hromosvod tedy není jen drát začínající na střeše a končící v zemi, ale je třeba mu věnovat patřičnou péči.

Z čeho se hromosvod skládá?

Tyčové jímače hromosvodu (zpravidla umístěné na střeše domu)

Záměrně připravené jímače se označují „strojené“. Mívají podobu jímacích tyčí, jímacího vedení, nebo mříže. Pro jímání bleskového výboje mohou být použity také určité, speciálně připravené konstrukční prvky objektu, jako je např. plechová krytina střechy. Ty pak označujeme jako „náhodné jímače“.

Svody

Vedení, které spojuje jímač s uzemněním. Tak jako jímače, mohou být i svody strojené, tedy záměrně připravené nebo „náhodné“, tedy využívající konstrukční prvky stavby.

Uzemnění

Uzemnění bleskosvodu má za cíl dostat bleskový výboj do země. Bývá realizováno zemnícími tyčemi, uzemňovacími deskami, speciálními dráty, či zemnícími páskami. Bývá uloženo v zemi, případně v základovém betonu objektu. Svod bývá s uzemněním spojen šroubovacími svorkami.

Revize hromosvodů

Hromosvody je třeba pravidelně kontrolovat. Pokud máte podezření, že je Váš hromosvod porušen, zavolejte nám. Hromosvod zkontrolujeme opticky i mechanicky a důkladně proměříme jeho přechodový odpor.